Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2020

miszele
"Dziś niezdolny jestem do myślenia, dziś jestem kretynem".
— Władysław Broniewski "Pamiętnik"
Reposted fromstercum stercum viasilkydreams silkydreams
miszele
7080 2cf8 390
Reposted fromxawery xawery vialaluna laluna
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
miszele
8476 60c7 390
Reposted fromkarrolka karrolka viaaviee aviee
miszele
Pamiętaj, że miłość bez uczciwości nie zasługuje na miano miłości.
— Alex Michaelides - "Pacjentka"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaluna laluna
miszele
3039 c947 390
Reposted fromsoftboi softboi viaaviee aviee
miszele
4221 55bb 390
#corpolife
Reposted fromPaseroVirus PaseroVirus viaaviee aviee
miszele
6232 4d4c 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viastarryeyed starryeyed
miszele
5508 e950 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viastarryeyed starryeyed

September 08 2019

miszele
0559 c1c1 390
Reposted fromsoftboi softboi viasilkydreams silkydreams
miszele
5917 31a4 390
Reposted fromtfu tfu vialaluna laluna
miszele
6696 0bfd 390
Reposted fromcarmenluna carmenluna viacats cats
6537 7123 390
Reposted frombrumous brumous viasilkydreams silkydreams
3704 e2b4 390
Reposted frombrumous brumous viaaviee aviee
miszele
4069 0468 390
Reposted frompiehus piehus viasilkydreams silkydreams
miszele
Nie można czegoś nieustannie deptać i spodziewać się, że zachowa niezmieniony kształt.
— Sophie Hayes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasilkydreams silkydreams
miszele
5073 5849 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viasilkydreams silkydreams
miszele
Nie wiesz jak się czuję. Wcale nie jestem dzielna. Ale jakoś muszę sobie radzić, nie mam wyboru.
— Lisa Jane Smith
miszele
1398 bde1 390
miszele
Brawa dla tych, którzy mają odwagę powiedzieć: 
„Porozmawiajmy, bo nie chcę Cię stracić”.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viastarryeyed starryeyed
miszele
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko. 
— Joanna Chmielewska
Reposted fromnyaako nyaako viasilkydreams silkydreams
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...