Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2017

miszele
8917 f2dc 390
Reposted fromintrigante intrigante vialaluna laluna
miszele
0655 a9bc 390
Reposted fromblondosoniczny blondosoniczny viaoutoflove outoflove

August 07 2017

miszele
2297 42e5 390
Reposted fromdailylife dailylife viaoutoflove outoflove

July 08 2017

miszele
Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś i jak to się stało, że przetrwałaś. Właściwie nie będziesz nawet pewna czy to już naprawdę koniec, ale o jednym możesz być absolutnie przekonana - gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz już tą samą osobą, którą byłaś, zanim nadszedł sztorm. O to właśnie chodzi w sztormach.
— Murakami
Reposted fromwaflova waflova viaankaottak94 ankaottak94
5047 5c1d 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viaankaottak94 ankaottak94
miszele
1741 64ea 390
A true revolutionary
Reposted fromdingens dingens vialaluna laluna
3833 6160 390
Reposted fromamatore amatore viastarryeyed starryeyed
miszele
8720 9514 390
Reposted fromoutoflove outoflove

July 06 2017

miszele
6168 cff4 390
Reposted fromartlover artlover viaaviee aviee
miszele
7085 aaaf 390
Reposted fromalicemeow alicemeow viapl pl
6594 dcff 390

Black&white 》soft macabre 》 tattoos

Reposted fromKiro Kiro vialaluna laluna
miszele
1868 170e 390
Reposted fromMatalisman Matalisman vialaluna laluna
miszele
Od niektórych kobiet bije cicha godność. Godność otacza je jak pole siłowe, w którym facet topnieje jak masło. Taka kobieta nie krzyczy ani nie wrzeszczy. Esencją tego, jest jej opanowanie, poczucie własnej wartości oraz wiara w siebie.
— Sherry Argov
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viadailylife dailylife
miszele
Reposted fromdreamadream dreamadream vialaluna laluna

May 26 2017

miszele

April 30 2017

miszele
6577 c8b5
Reposted fromkrzysk krzysk viacats cats
miszele
Czy Ty też za mną tęsknisz?
Reposted fromeklerrka eklerrka viaoutoflove outoflove

April 28 2017

miszele
Reposted fromFlau Flau viaaviee aviee
miszele
1119 33b7 390
9649 1d06 390
Reposted fromAngusJames AngusJames viastarryeyed starryeyed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl