Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 08 2019

miszele
0559 c1c1 390
Reposted fromsoftboi softboi viawakemeupx wakemeupx
miszele
5917 31a4 390
Reposted fromtfu tfu vialaluna laluna
miszele
6696 0bfd 390
Reposted fromcarmenluna carmenluna viacats cats
6537 7123 390
Reposted frombrumous brumous viawakemeupx wakemeupx
3704 e2b4 390
Reposted frombrumous brumous viaaviee aviee
miszele
4069 0468 390
Reposted frompiehus piehus viawakemeupx wakemeupx
miszele
Nie można czegoś nieustannie deptać i spodziewać się, że zachowa niezmieniony kształt.
— Sophie Hayes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawakemeupx wakemeupx
miszele
5073 5849 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viawakemeupx wakemeupx
miszele
Nie wiesz jak się czuję. Wcale nie jestem dzielna. Ale jakoś muszę sobie radzić, nie mam wyboru.
— Lisa Jane Smith
miszele
1398 bde1 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawakemeupx wakemeupx
miszele
Brawa dla tych, którzy mają odwagę powiedzieć: 
„Porozmawiajmy, bo nie chcę Cię stracić”.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viastarryeyed starryeyed
miszele
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko. 
— Joanna Chmielewska
Reposted fromnyaako nyaako viawakemeupx wakemeupx

December 30 2017

8462 f5a4 390
Reposted fromimradioactive imradioactive viawakemeupx wakemeupx

December 21 2017

miszele
5496 c905 390
Reposted fromwakemeupx wakemeupx
miszele
Nigdy nie odmawiaj zaproszenia. Nigdy nie opieraj się nieznanemu. Po prostu otwórz się na świat i napawaj przeżyciami. A jeśli się sparzysz? Cóż, trudno... Pewnie nie na darmo.
— Martyna Wojciechowska
7758 93fe 390
Reposted fromlittleblackdress littleblackdress vialaluna laluna

November 30 2017

miszele
1875 bd4c 390
Reposted fromPoranny Poranny viaaviee aviee
miszele
0324 ed29 390
Reposted fromkuszii kuszii viawakemeupx wakemeupx
miszele
0652 397c 390
Reposted frompapaj papaj viapl pl
miszele
1331 54dc 390
:D
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialaluna laluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl